PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji, nemám zájemX

Pravidla soutěží

Kontaktujte nás, rádi odpovíme všechny Vaše dotazy...

Všeobecná pravidla soutěží Volby spotřebitelů:

1. Soutěž/soutěžní anketa probíhá v termínu stanoveném zadavatelem. Do 23:59:59 hod. posledního dne tohoto termínu je možné odpovědět na soutěžní otázku/y či na anketní otázky, které jsou umístěny na soutěžní/anketní stránce.
2. Do výběru výherců soutěže/soutěžní ankety budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří správně zodpoví soutěžní otázku (pokud je jedna, nebo všechny v případě, že je jich více) nebo kompletně vyplní soutěžní anketu.
3. Již jednou odeslanou odpověď na soutěž či vyplněnou soutěžní anketu nelze zpětně opravit.
4. Soutěžit mohou pouze fanoušci profilu Volba spotřebitelů starší 18 let. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. včetně jejich rodinných příslušníků.
5. Soutěžit mohou občané a rezidenti České nebo Slovenské republiky.
6. Výherce je kontaktován zprávou nebo informačním e-mailem na adresu, kterou uvedl ve své odpovědi.
7. Výherce je povinen do 14 dnů ode dne obdržení zprávy, kterou byl informován o výhře, potvrdit svou zprávou nebo e-mailem doručení informace o výhře a zájem o převzetí výhry na e-mailovou adresu, kterou obdrží s informací o výhře. Způsob, event. místo převzetí výhry, stanoví na základě charakteru výhry organizátor soutěže.
8. Pokud je výhra zasílána na adresu výherce, je povinen ve své potvrzovací zprávě/e-mailu uvést adresu, na kterou požaduje výhru zaslat. V případě, že je místem převzetí výhry sídlo společnosti Atoz, je povinen uvést termín, kdy se pro výhru dostaví.
9. V případě, že kontaktní údaje zaslané výhercem, určeným podle podmínek soutěže nejsou správné nebo kompletní (neúplná adresa) a není tak možné výhru doručit, či výherce vybraný na základě svého pořadí podle podmínek soutěže/soutěžní ankety nesplní jakoukoli z dalších podmínek soutěže/soutěžní ankety, je vybrán jako další výherce uživatel, který je uveden v chronologickém seznamu správných odpovědí jako další v pořadí.
10. Pokud výherce do 14 dnů od okamžiku zaslání zprávy/e-mailu s informací o výhře nereaguje a nezašle údaje nutné k zaslání výhry (adresa, číslo telefonu), je určen jako náhradník uživatel, který je uveden v chronologickém seznamu správných odpovědí jako další v pořadí. Pakliže ani náhradník nereaguje na výhru ve lhůtě 14 dnů od odeslání informačního e-mailu o výhře na jeho e-mailovou adresu, není další výherce stanoven a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže/soutěžní ankety.
11. Všichni účastníci soutěží souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. a jejích partnerů. Souhlas platí do odvolání. S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
12. Organizátorem soutěží je společnost ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. se sídlem Holečkova 29, Praha 5.
13. V případě potřeby si organizátoři vyhrazují právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.
14. Prohlašujeme, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků, a to každým účastníkem.
15. Prohlašujeme, že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
16. Naposledy aktualizováno: 01. ledna 2018